Logo

BipoläR inför certifiering av enheter som når kvalitetsmål

Med start i början av 2018 kommer kvalitetsregistret BipoläR att certifiera enheter som når upp till vissa kvalitetsmål. De certifierade enheterna ska få diplom att sätta upp i väntrummen. De kan också visa sina uppdragsgivare att de har en kvalitetsstämpel.