Logo

BipoläR-data viktiga för prisad forskning

Porträtt Mikael Landén

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning har tilldelat professor Mikael Landén ett pris på fem miljoner kronor för hans forskning om bipolär sjukdom. Data i kvalitetsregistret BipoläR har haft stor betydelse för den prisade forskningen.

Läs hela nyheten.

Logga in för att registrera


Logga in i BipoläR, Riksät, RättspyK och SibeR på deras hemsidor.
För övriga logga in i INCA.

Vården i siffror


Psykiatriregistren bidrar med data til Vården i siffror.
ViS – Psykisk hälsa

Registreringar i psykiatriregister


Psykreg.se visar antal registreringar.
Gå till psykreg.se.


MASSOR AV INTRESSANT LÄSNING I PSYKIATRIREGISTRENS ÅRSRAPPORTER

Nyhetsbild

Direktöverföring från journal i Region Stockholm blev ett lyft 2021 för både BipoläR och SibeR, Svenska internetbehandlingsregistret. Bättre Beroendevård summerar sina utvecklingsprojekt. RättspsyK fokuserar på somatisk sjuklighet och hälsofrämjande insatser. Detta är några exempel på innehåll i årsrapporterna för 2021.

Läs hela nyheten.