Logo

Här kan du se lanseringskonferensen för det nya Bipolär- och psykosregistret

Den 17 januari hölls en digital lanseringskonferens inför det nya Bipolär- och psykosregistret. Här kan du ta del av sändningen i efterhand.

Läs hela nyheten.

Logga in för att registrera


Logga in i BipoläR, Riksät, RättspyK och SibeR på deras hemsidor.
För övriga logga in i INCA.

Vården i siffror


Psykiatriregistren bidrar med data til Vården i siffror.
ViS – Psykisk hälsa

Registreringar i psykiatriregister


Psykreg.se visar antal registreringar.
Gå till psykreg.se.


MASSOR AV INTRESSANT LÄSNING I PSYKIATRIREGISTRENS ÅRSRAPPORTER

Nyhetsbild

Direktöverföring från journal i Region Stockholm blev ett lyft 2021 för både BipoläR och SibeR, Svenska internetbehandlingsregistret. Bättre Beroendevård summerar sina utvecklingsprojekt. RättspsyK fokuserar på somatisk sjuklighet och hälsofrämjande insatser. Detta är några exempel på innehåll i årsrapporterna för 2021.

Läs hela nyheten.