Logo

Massor av intressant läsning i psykiatriregistrens årsrapporter

Direktöverföring från journal i Region Stockholm blev ett lyft 2021 för både BipoläR och SibeR, Svenska internetbehandlingsregistret. Bättre Beroendevård summerar sina utvecklingsprojekt. RättspsyK fokuserar på somatisk sjuklighet och hälsofrämjande insatser. Detta är några exempel på innehåll i årsrapporterna för 2021.