Logo

Elbehandling minskar självmord bland svårt deprimerade patienter

Elektrokonvulsiv behandling, ECT, minskar förekomsten av självmord bland patienter med svår depression, framför allt vid de svåraste så kallade psykotiska depressionerna och hos patienter över 45 år. Det visar en ny studie som bygger på data från Kvalitetsregister ECT.