Logo

Förbättringar på väg för patienter med bipolär sjukdom i Göteborg

En ny modell för kvalitetsarbete har införts för vården av patienter med bipolär sjukdom i Göteborg. Tecken på förbättringar är redan synliga. Samarbetet mellan heldygns- och öppenvård har utvecklats och patienter som varit inlagda får snabbare tid i öppenvården.