Logo

Internetbehandlingsregistret, SibeR, växer och visar på goda resultat av internet-KBT

SibeRs årsrapport för 2020 visar att registret växte kraftigt förra året, både vad gäller anslutna enheter och registrerade behandlingar. Samtidigt visar registerdata att behandlingsresultaten överlag var mycket goda. Bäst resultat nåddes med behandlingar för paniksyndrom. Här var andelen behandlingar där patienten förbättrades 60-65 %.