Logo

Klar skillnad mellan bipolär sjukdom typ 1 och typ 2 visar ny avhandling

Bipolär sjukdom typ 2 är inte en mildare formare av bipolär sjukdom typ 1, utan ett mer komplext tillstånd med egna karaktäristika. Det är ett av forskningsresultaten som redovisas i en ny doktorsavhandling byggd på data från BipoläR.