Logo

Kvalitetsregistret för ätstörningsbehandling, Riksät, har bidragit till stor genetisk studie om anorexi

Studien, som är publicerad i Nature Genetics, visar att anorexi inte bara är en psykiatrisk sjukdom. Den är även kopplad till förändrad ämnesomsättning. I studien ingick 17 000 personer med anorexi och drygt 55 000 kontrollpersoner från 17 länder i tre världsdelar. Av dessa rekryterades 4 100 personer med anorexi och 4 000 kontroller från Sverige.