Logo

Minskad litiumförskrivning risk för bipolära patienter

Litiumförskrivningen till patienter med bipolär sjukdom har sjunkit under en följd av år. Istället har användningen ökat av preparaten lamotrigin och quetiapin som till skillnad från litium aktivt marknadsfördes under perioden. Förändringarna kan öka risken för sjukdomsskov och självmordsförsök hos patienterna.