Logo

Ny årsrapport från BipoläR visar att färre patienter återfaller i skov

BipoläRs nya årsrapport visar att andelen registrerade patienter med bipolär sjukdom som återfaller i skov inom ett år minskar. 2017 var det 47 %. 2018 hade det sjunkit till 42 % och 2019 var andelen nere på 40 %.