Logo

Ny årsrapport från RättspsyK

RättspsyKs årsrapport för 2020 har fokus på öppenvård och slutenvård. Här beskrivs insatser och problem som gäller fysisk hälsa och övergång till öppenvård. Bland annat framgår att 60 procent av patienterna i slutenvård och närmare 40 procent av patienterna i öppenvård har fått aktiva hälsofrämjande insatser. Framför allt gäller de kost och fysisk aktivitet.