Logo

Ny studie visar riskfaktorer för självmord vid bipolär sjukdom

En ny studie med data från kvalitetsregistret BipoläR pekar ut riskfaktorer för självmord bland patienter med bipolär sjukdom. 12850 patienter ingick i studien. Till riskfaktorerna hör att patienten är en man, bor ensam och har annan samtidig psykiatrisk sjuklighet.