Logo

Patienter samarbetar med kvalitetsregister för ADHD-behandling

Patientperspektivet blir allt viktigare för de psykiatriska kvalitetsregistren. Ett av dem är BUSA, Nationellt kvalitetsregister för uppföljning av ADHD-behandling. Patienter deltar i förbättringsarbeten och kvalitetsregistrets årsrapport har granskats av patienter.