Logo

Patientutbildning hjälper vid bipolär sjukdom

Patientutbildning minskar risken för nya sjukdomsepisoder hos patienter med bipolär sjukdom. Det visar en ny studie med data från kvalitetsregistret BipoläR. I utbildningen lär sig patienterna vad sjukdomen innebär och hur man kan hantera den genom att anpassa sin livsföring.