Logo

Så ska psykiatripatienternas inflytande stärkas

Han är filosofie doktor i etnologi och har ADHD. Nu presenterar han ett förslag om stärkt patientinflytande i de psykiatriska kvalitetsregistren. Jakob Wenzer har en idé om hur patienternas röster ska göra sig hörda bland professorer och överläkare.