Logo

SibeRs registerhållare Cecilia Svanborg får internationellt pris

Organisationen eMental Health International Collaborative tilldelar Cecilia Svanborg priset vid en digital ceremoni den 12 november. Hon leder Svenska Internetbehandlingsregistret, SibeR, och hon får priset för sina ”insatser för att forma framtiden för digital psykiatri inte bara i Sverige utan internationellt”.