Logo

Stor samsjuklighet vid ätstörning visar ny registerstudie

Drygt 70 procent av de patienter som har en ätstörning har också någon annan psykisk sjukdom. Främst handlar det om ångestdiagnoser och depression. Detta visar en ny studie som till stor del bygger på data i kvalitetsregistret Riksät.