Logo

Västsverige först med öppen online-redovisning av psykiatrins kvalitet

Efter många år av tekniska problem börjar nu de psykiatriska kvalitetsregistren leverera data. Den 19 januari öppnar webbplatsen Psykiatrikompassen. Här visas kvalitetsdata kvartalsvis ända ner på enhetsnivå för psykiatrin i Västra Götaland och Halland. Resten av Sverige ska successivt komma efter.