Logo

”Vi tycker det är bra med kvalitetsregister och att man gör uppföljningar.”

Simone Gynnemo är ordförande i patient- och anhörigföreningen Balans som organiserar personer med erfarenhet av bipolär sjukdom, depression, dystymi och utmattningssyndrom. Föreningen är positiv till kvalitetsregister och Simone Gynnemo sitter med i styrgruppen för kvalitetsregistret BipoläR.